Czym zajmuje się notariusz?

By | 2 lipca 2012

Zawód rejenta słusznie uważany jest za jeden z w największym stopniu godnych zaufania oraz cieszących się prestiżem. Z uwagi na wielkie znaczenie aktów, którymi się opiekuje, nad przedstawicielami tego zawodu wisi mnóstwo zobowiązań, są oni także poddawani wielu kontrolom – główny nadzór nad ich pracą sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Notariusz Ochota najczęściej łączony jest przede wszystkim z wpisami do ksiąg wieczystych, dlatego też każdy kupujący lub pozbywający się nieruchomości musi odwiedzić jego kancelarię – owego wpisu może wszak dokonać jedynie rejent. Oprócz tego, wiele innych dokumentów moc ustawową posiada tylko w tym wypadku, gdy widnieje na nich stempel notariusza – mowa w tym momencie między innymi o testamenty, umowy pomiędzy partnerami biznesowymi czy małżonkami – także te w których mowa o podziału wspólnego majątku. Notariusz opiekuje się także wszystkimi sygnatariuszami połączonymi papierami wartościowymi, jak na przykład czeki oraz obligacje – troszczy się o to, żeby ich dobro było reprezentowane w równym stopniu.

Dodaj komentarz