Historia Karwi

By | 12 kwietnia 2012

Karwia jest to piękna dawna osada rybacka, która z czasem przybrała charakter wczasowiska, odległa około pięć kilometrów na zachód od Jastrzębiej Góry i około dziesięć kilometrów na zachód od Władysławowa. Od południa otaczają wieś, podmokłe łąki, tak zwane bielawskie błota. Dalej, około trzy kilometry sąsiadujące z osiedlem Karwińskie Błoto(Gmina Krokowa). Karwia jest częścią miasta Władysławowa

Niewiele pozostało już dziś z rybackiego charakteru dawnej osady Karwi. W ciągu kilkunastu Karwia zmieniła się w nowoczesne kąpielisko przyciągające wielu turystów bogatą ofertą. Jedno co pozostało niezmienione to piękna piaszczysta plaża oddzielona od zabudowy pasmem wydm, porośniętych sosnowym lasem.

Po raz pierwszy wzmianka o wsi Karwia pojawiła się w 1274 roku, zaś jej polska terminologia wystąpiła około roku 1670. W 1628 roku mieszkało w Karwi jedenastu rybaków, gburzy, zagrodnik i kowal. W 1677 roku wieś odzyskała od króla Jana III Sobieskiego przywilej podatkowy(zaniechano podatków od połowów), pobierany był jedynie od gruntu. Wieś należała do parafii w Strzelnie w latach 30 rząd polski zbudował tamę typu Holenderskiego „Demuralda”. Długość jej wynosi około jeden kilometr.

Mimo, iż miejscowość Karwia jest niewielka, charakteryzuję ją duży, prawie trzy kilometrowy dostęp do morza. Turystów przyciągają szerokie, białe wstęgi plaż nad czystym Bałtykiem, do których przylegają przedzielone niebieskawymi wydmami – malownicze lasy sosnowe. Rezerwat florystyczny obfituję w unikalną roślinność, między innymi znajdującego się pod ochroną morożka białego oraz bogactwo zwierzyny, w szczególności ptaków.

Piękno Karwi w szczególności miejsc otaczających Karwię podziwiać możemy szczególnie na przełomie sierpnia i września, gdy kwitną bardzo charakterystyczne dla tego terenu wrzosy. Z Karwi można również się udać do Ostrowa – niezwykle uroczej wsi letniskowej, usytuowanej około trzy i pół kilometra na zachód od Jastrzębiej Góry.