Przepisy PPOŻ

By | 30 października 2012

Pojęcia takie jak bezpieczeństwo, ochrona życia i zdrowia oraz BHP przewijają się w ciągu naszej kariery ucznia i pracownika ogromnie często. Niejednokrotnie mieliśmy szansę uczestniczyć w różnych szkoleniach i kursach z zakresu bhp, ale jak wiele z przekazanych nam wtedy informacji pamiętamy do dziś?

Jak pokazują badania i doświadczenia, znajomość PPOŻ deklaruje zaledwie dziesięć procent pracowników wyższego szczebla oraz niecałe 6% pracowników ze szczebla niższego. To fatalny wynik w skali całej Europy, gdzie warunkiem uzyskania pracy jest zdanie odpowiedniego testu właśnie ze znajomości przepisów PPOŻ. W Polsce takiego wymogu jeszcze nie ma, dlatego w czasie pożaru popełniane są dramatyczne i tragiczne błędy, za które płaci się własnym życiem.

Dlaczego wciąż boimy się i ignorujemy zasady PPOŻ? Dlaczego nie chcemy chociażby przeczytać kilku krótkich zagadnień, które mogą uratować nam życie? I dlaczego tak wiele osób nadal nie zna podstawowych numerów telefonów do straży pożarnej czy na pogotowie? Takie i inne pytania są dziś częste i wzmagają się wraz z kolejnymi tragediami i dramatami mającymi miejsce w pracy, w miejscach publicznych i domach.

Mimo że PPOŻ ostrzegają, aby przypilnować gazu kiedy wyjeżdżamy na wakacje – zostawiamy odkręcony. Mimo że ostrzegają one przed używaniem ognia nad środkami chemicznymi – używamy go.
Choć ostrzegają przed paleniem w łazience lub kuchni, gdzie pełno jest chemicznych oparów – nikt nie przekona nas do tego, abyśmy przestali tam palić. czasami naprawdę niewielka zmiana w naszym życiu podyktowana przpisami z PPOŻ może nas uratować. Ale żeby tak się stało, najpierw musimy te wszystkie przepisy, zasady oraz instrukcje przeczytać, a to jest już dla nas za dużym przedsięwzięciem.