Testy psychologiczne a ich wpływ na osobowość

przez | 28 maja 2012

Osobowość człowieka jest tematem zadziwiająco rozległym i zajmującym. Jak wyraźnie udowadniają tworzone przez znanych specjalistów testy psychologiczne, każdy bez wyjątku posiada unikatową, złożoną osobowość. Osobowość człowieka to zagadnienie ogromnie frapujące, nie można się więc dziwić, że problem ten skupiał uwagę już przedwojennych naukowców. Od tak zamierzchłych dni właśnie podejmowano trud ułożenia skutecznych i kompletnych testów osobowości .
Wspomniane testy psychologiczne posłużyły za bazę opracowania niezwykłego podziału osobowościowego czyli charakterogramu.
Zadziwiające, ale jedynie cztery podtypy osobowości wystarczają, by określić wszystkie osoby na świecie.
Typ pierwszy nosi nazwę Zręczny. Jest to osoba cwana i energiczna, jak również ponadprzeciętnie sprawna.W skład jego dobrych cech wchodzą: sprawność rachunkowa, łatwe rozwiązywanie zadań oraz lapidarność. Z drugiej strony jest on nerwowy, za często podejmuje błędne decyzje. Ludzie tacy często postanawiają zostać uczonymi. Ich osobowość wzmacnia rozwiązywanie łamigłówek. Powinni za to trzymać się z dala od wytężonego wysiłku fizycznego.
Rodzaj drugi zwie się Powolny. Jest to człowiek uparty i wolny, dysponujący szczególną mocą fizyczną. Do jego plusów zaliczają się: niezłomne męstwo, odporność na ból oraz upartość w walce o swoje. Jednakże jest on też powolny umysłowo oraz oporny na argumenty. Osoby takie zwykle pragną zostać kopaczami rowów. Dobre jest dla nich ćwiczenie siły woli. Powinni z kolei unikać rowerów.
Rodzaj trzeci nazywa się Sokół. Jest to człowiek domyślny i wyrazisty, obdarzony doskonałym wzrokiem. Do jego zalet zaliczają się głównie cierpliwość, świadomość otoczenia oraz znakomita orientacja w terenie. Z drugiej strony jest on zbyt pewny siebie oraz skąpy. Osoby z tej klasy bardzo często zostają strzelcami wyborowymi. Sprzyja im spożywanie marchewek. Powinni za to obawiać się przestępczości zorganizowanej.
Rodzaj czwarty nosi nazwę Pisarz. Jest to człowiek mądry i cichy, obdarzony niezwykłą sprawnością umysłu.W skład jego plusów wchodzą głównie zdolności humanistyczne, rozum oraz bezkonfliktowość. Posiada też gorszą stronę: pełen obaw i anemiczny. Osoby takie bardzo często stają się wykładowcami. Sprzyja im ćwiczenie skupienia. Powinni za to unikać postkomunistów.